Skip to content

Współpraca

Współpraca

"Kompleksowe wsparcie rodzin w kryzysie okołorozwodowym"

We współpracy z gdańskim MOPRem realizujemy projekt dla rodzin dotkniętych kryzysem okołorozwodowym.

Oferta skierowana jest dla gdańskich rodzin z dziećmi – małżeństw i par, które przechodzą głęboki kryzys związku.

W ramach projektu przewidziane są konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz mediacje. Uczestnicy będą mogli skorzystać także z warsztatów:

  • w grupie rozwojowo-psychoedukacyjnej dla młodzieży,
  • psychoedukacyjnych dla rodziców,
  • dla rodziców wraz z dziećmi.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 r. Więcej informacji tutaj.

Mediacje z korzyścią dla współpracy

Mediacja jest szczególną formą rozwiązywania sporu i wbrew powszechnym twierdzeniom, wcale nie jest zarezerwowana wyłącznie dla postępowań sądowych.

Służy nie tylko doskonaleniu komunikacji i budowaniu współpracy, ale pozwala również efektywnie udzielać wsparcia w trudnych sytuacjach, stanowi skuteczne narzędzie zarządzania i profilaktyki. Mediacja nie skupia się wyłącznie na rozwiązaniu konkretnego sporu. Uczy bowiem konstruktywnego podejścia do konfliktu sensu largo, pozwalając zbudować trwałe porozumienie, oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Bez względu na rodzaj sporu, czy jego podłoże, mediacja otwiera przestrzeń do rozmowy w atmosferze poufności.

Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji

Kierowani doświadczeniem, potwierdzającym skuteczność mediacji w wygaszaniu konfliktów w sferze pozasądowej, zachęcamy do stosowania jej w praktyce. W przypadku każdego konfliktu, mediacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Znajduje ponadto szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia społecznego, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. W ramach naszej działalności jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto dostrzega potencjał mediacji, a także chciałby wprowadzić ją jako standardową formę rozwiązywania sporów w swojej firmie, organizacji, czy społeczności.

Współpraca z nami przyniesie każdemu, kto zechce nam zaufać, wielorakie korzyści i umożliwi satysfakcjonujące rozwiązanie jego problemów. Przedsiębiorcy i pracodawcy, mediacja może pomóc uniknąć dotkliwych strat finansowych i wizerunkowych, które trudno odbudować. Poprawi jego dotychczasowe relacje z pracownikami i klientami, pozwalając utrzymać je w przyszłości. Przyczyniając się do tworzenia środowiska pracy sprzyjającego wysokiej wydajności i poprzez swój pozytywny wpływ na kulturę pracy, mediacja pozwoli zbudować wysoką i konkurencyjną pozycję na rynku.

Mediacja jest także doskonałym sposobem na rozwiązanie sporów administracyjnych, czy konfliktów w sprawach medycznych. Gwarantuje stronom sporu realizację ich rzeczywistych celów bez wikłania w długotrwałe, sformalizowane i stresujące postępowania.

Działalność naszych mediatorów w ramach Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej potwierdza z kolei skuteczność mediacji w sporach oświatowych i roli, jaką odgrywa w psychologiczno - pedagogicznej pracy z dziećmi. Wprowadzając mediację do szkół pomagamy w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły oraz wzmacnianiu kompetencji społecznych w całym środowisku oświatowym.

W dniu 22 listopada 2019 r., w ramach Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej oraz międzynarodowego Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zostało podpisane porozumienie, pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, a Polskim Centrum Mediacji oddział Trójmiasto, w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Piotra Kowalczuka oraz Prezesa Sądu Okręgowego SSO Rafała Terleckiego. Polskie Centrum Mediacji reprezentowała prezes oddziału - Katarzyna Stryjek. W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie grup mediacyjnych klas 1D3 i 1D4 oraz uczniowie zaangażowani w projekt mediacji szkolnych i rówieśniczych, koordynowany przez Katarzynę Stryjek. Porozumienie to dotyczy funkcjonowania w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku klas o profilu mediacyjnym.

To tylko niektóre z obszarów zastosowania mediacji, a my podejmiemy się przeprowadzenia mediacji w każdej sprawie, w której będzie to możliwe.

Ofertę współpracy kierujemy szczególnie do:

Firm i indywidualnych przedsiębiorców

Szkół, przedszkoli, domów dziecka, ośrodków adopcyjnych

Jednostek samorządu terytorialnego

Instytucji i urzędów

Zapewniamy nie tylko wsparcie związane z rozwiązywaniem zaistniałych konfliktów czy sporów, których mogą być Państwo stroną. Proponujemy także szeroką ofertę szkoleniową, obejmującą m.in. warsztaty przybliżające instytucję mediacji oraz szkolenia kompetencyjne z zakresu konfliktu, komunikacji czy negocjacji. Nasze szkolenia i warsztaty są dostosowywane do aktualnych potrzeb naszych klientów, dlatego pozwalają na stworzenie odpowiednich dla Państwa rozwiązań i procedur postępowania.

Pomagamy znaleźć przyczyny nierozpoznanych sporów i zbudować nową jakość relacji. Nasza współpraca może przybrać formę stałej i regularnej kooperacji, bądź też obejmować jednorazowe działanie zgodnie z Państwa potrzebami.

Czy to się sprawdza?

Współpracowaliśmy zarówno z podmiotami sektora publicznego, jak i prywatnego. Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z przedsiębiorcami, trójmiejskimi szkołami i przedszkolami, z urzędami miast i gmin. Z większością naszych partnerów współpraca ma charakter długotrwały i jest kontynuowana do dnia dzisiejszego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wszystkich warunków współpracy zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Scroll To Top