Skip to content

Szkolenia kompetencyjne

Szkolenia kompetencyjne

Indywidualne oraz instytucjonalne szkolenia kompetencyjne

Polskie Centrum Mediacji oddział Trójmiasto korzystając z wieloletnich doświadczeń związanych ze wspieraniem w sytuacjach kryzysowych zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, zaprasza do skorzystania z oferty szkoleniowej.

Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji to osoby posiadające szeroką wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu mediacji. Każdy z nas, poza działalnością mediacyjną, pracuje zawodowo stale podnosząc swoje kwalifikacje. Dlatego też w naszej ofercie przygotowaliśmy dla Państwa szereg warsztatów i szkoleń kompetencyjnych „szytych na miarę”, czyli uwzględniających aktualne potrzeby naszych klientów. Nasza oferta obejmuje nie tylko szkolenia bazowe, dzięki którym wyszkoliliśmy już setki mediatorów działających dziś na terenie całego kraju, ale także warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Kierujemy ją do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych konkretną tematyką szkoleniową, a w szczególności do: firm, przedsiębiorców, instytucji, osób prywatnych, aktywnych zawodowo mediatorów oraz przyszłych mediatorów. Każde z oferowanych przez nas szkoleń czy warsztatów organizujemy na specjalne życzenie klienta, dla określonej grupy osób, w indywidualnie uzgodnionym terminie i miejscu. Zachęcamy do kontaktu z naszym oddziałem w celu uzgodnienia możliwości utworzenia szkolenia odpowiadającego Państwa wymaganiom.

Co oferujemy?

Trenerów

posiadających długoletnie doświadczenie trenerskie w pracy z różnymi grupami odbiorców (organizacje pozarządowe, pracownicy MOPS, policja, prokuratorzy, sędziowie, przedstawiciele pracowników, urzędy miast, pracownicy sektora bankowego, usług komunikacyjnych i telekomunikacyjnych i wiele innych).

Tematykę

związaną z szeroko pojętą komunikacją społeczną– uczestnicy naszych szkoleń i warsztatów nabywają umiejętności związane z efektywną komunikacją, negocjowaniem i autoprezentacją, wywieraniem wpływu czy też rozwiązywaniem konfliktów indywidualnych i grupowych.

Porady

i możliwość skorzystania z konsultacji z naszymi mediatorami i trenerami, w celu stworzenia konkretnego planu naprawczego w obliczu zaistniałej sytuacji konfliktowej.

Scroll To Top