Skip to content

O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

Polskie Centrum Mediacji oddział Trójmiasto

Jesteśmy oddziałem stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji, które powstało w 2000 roku. W Trójmieście, początkowo z siedzibą w Sopocie, działamy od 2006 roku. Jako stowarzyszenie jesteśmy kontynuatorami działalności Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Mamy więc doświadczenie wdrażania mediacji jako instytucji prawnej do polskiego wymiaru sprawiedliwości.

W trakcie swojej działalności, opartej na wiedzy i doświadczeniu zdobytych w wyniku współpracy z niemieckimi ośrodkami mediacji, najpierw Zespół, a następnie stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji, prowadziło szeroką działalność edukacyjną. Przeszkoliło ponad 400 przyszłych mediatorów z całej Polski, rozpowszechniało ideę sprawiedliwości naprawczej wśród przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów, służb jednostek penitencjarnych) i szerokich kręgów polskiego społeczeństwa. W 1997 roku, między innymi na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji eksperymentalnego programu mediacji, między pokrzywdzonym a sprawcą czynu karalnego, zostały opracowane i ostatecznie wprowadzone zmiany w kodyfikacji karnej dotyczące wprowadzenia instytucji mediacji do kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego.

Dlaczego Polskie Centrum Mediacji?

Tysiące przeprowadzonych mediacji

Wiedza poparta certyfikatami

Profesjonalni mediatorzy

Gwarancja rzetelności i jakości

Od 2010 roku jesteśmy ośrodkiem mediacyjnym rekomendowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.

Nie tyko mediacje

Nasze bogate doświadczenie wykorzystujemy nie tylko mediując, ale też stale współpracując ze środowiskiem akademickim trójmiejskich uczelni oraz organizując i uczestnicząc w spotkaniach i konferencjach poświęconych tematyce mediacji. W trakcie kilkunastoletniej aktywności wyszkoliliśmy dziesiątki mediatorów działających dziś na terenie całego kraju. Naszą działalność z sukcesem prowadzimy również wśród dzieci i młodzieży, wprowadzając mediację do szkół. Pokazujemy tym samym, że mediować warto w każdym wieku. Prezes naszego oddziału, Katarzyna Stryjek, stworzyła i prowadzi Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej (https://www.gokf.gda.pl/Home/News/216) w ramach, którego pomaga młodym ludziom zrozumieć istotę konfliktu i uczy ich alternatywnych sposobów jego rozwiązania.

Chętnie dzielimy się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Inicjujemy, pomagamy i towarzyszymy w poszukiwaniu i osiąganiu porozumienia.

o stowarzyszeniu - tlum 20
Scroll To Top