Skip to content

Nasi mediatorzy

Nasi mediatorzy

KATARZYNA STRYJEK

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Pedagog (resocjalizacja), doradca zawodowy; członek – założyciel Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce (obecnie Polskie Centrum Mediacji), Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Założyciel Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Od roku 1999 prowadzi mediacje w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu zabronionego oraz w sprawach cywilnych (mediacje rodzinne, administracyjno-gospodarcze, oświatowe, prawa pracy, itp.) oraz pozasądowe postępowania mediacyjne.

Zajmuje się również propagowaniem mediacji rówieśniczych w szkołach a także prowadzi szkolenia m. in. w zakresie mediacji jako sposobu zarządzania oraz rozwiązywania sporów. Prowadzi także zajęcia dotyczące procesu mediacji dla studentów uczelni trójmiejskich.

AGNIESZKA IWANIUK

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Mediator Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto; mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; uprawniony do przeprowadzania mediacji zarówno na zlecenie Sądu, jak i samych zainteresowanych.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Jako mediator specjalizuje się w mediacji w sprawach cywilnych, w mediacji w sprawach rodzinnych (w szczególności dot. stosunków między małżonkami i partnerami, spraw rozwodowych i separacyjnych, pochodzenia dziecka, kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi, kontaktów z dziećmi i finansowania ich podstawowych potrzeb, podziału majątku między małżonkami, spraw spadkowych), jak i w mediacji między podmiotami obrotu gospodarczego. Wspólnie z innymi członkami PCM oddział Trójmiasto prowadzi działalność edukacyjną oraz szkolenia z zakresu mediacji i komunikacji dla pracowników oświaty, Policji i pomocy społecznej. Jako adwokat prowadzi kancelarię: www.adwokatiwaniuk.pl. Posługuje się językami: francuskim i rosyjskim.

IRENA DRAWC-CIFTCI

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

mgr. Pedagog rodziny (familiolog) – Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Mediator sądowy i pozasądowy- Studia Podyplomowe Ateneum Gdańsk.

Mediator, absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych "Mediacje sądowe i pozasądowe" w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku. Od roku 2011 członek Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto, pełni funkcję skarbnika.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych: rozwodowych, około rozwodowych, majątkowych, spadkowych jak i gospodarczych, karnych, oświatowych i sąsiedzkich. Najbliższa jednak jest jej specyfika mediacji dotyczących stosunków między małżonkami i partnerami, spraw rozwodowych i separacyjnych. Dodatkowo posługuje się językiem angielskim i tureckim.

ANETA FRANKOWSKA

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Od 2012 roku związana z Polskim Centrum Mediacji, od 2016 roku członek zarządu PCM O/Trójmiasto - sekretarz.

Wykształcenie:
-Uniwersytet Mikołaja Kopernika - mgr archeologii
-Uniwersytet Gdański - mgr prawa
-Politechnika Gdańska - Podyplomowe Studium Pedagogiczne.
Ponadto:
-szkolenia w Polskim Centrum Mediacji
-aktywne uczestnictwo w Akademii Familijnej (inicjatywa ogólnopolska, pomysł hiszpański).

Swoją wiedzę prawniczą szlifowała obsługując podmioty gospodarcze zarówno polskie jak i zagraniczne. Ma także doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

ANDRZEJ KRAJNIK

Członek zarządu trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji.

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent studiów w zakresie organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Szkoły Wyższej Ateneum na kierunku Nauki o rodzinie, w specjalności: Kurator i mediacje rodzinne oraz studiów podyplomowych w specjalności Mediacje sądowe i pozasądowe.

Mediator z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Specjalista w obszarze mediacji terapeutycznej.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

W ramach struktur Centrum Porozumień Prawnych prowadzi procesy mediacyjne w sprawach rodzinnych i rozwodowych jako ekspert w Zespole Mediatorów.

KRZYSZTOF LIPKA

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w specjalności pedagog społeczny i opiekuńczo-wychowawczy. Ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczną Ateneum w specjalności mediacje sądowe i pozasądowe. Od 2012 roku zrzeszony w trójmiejskim oddziale Polskiego Centrum Mediacji.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi procesy mediacyjne – szczególnie w sprawach rodzinnych i związanych z problematyką rozwodową. Prowadzi procesy mediacyjne w ramach struktur Centrum Porozumień Prawnych.

-

-

RENATA GROMKO

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

Pedagog, terapeuta- Studia Wyższe Uniwersytet Gdański, Mediator sądowy i pozasądowy- Studia Podyplomowe Ateneum Gdańsk. Mediator absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych „ Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku. Od roku 2011 członek Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto. Trener mediatorów szkolnych w projektach międzynarodowych. Trener i popularyzator mediacji rówieśniczych  w szkole.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych dotyczących rozwodów, separacji, ustaleń kontaktów z dziećmi, zabezpieczeń finansowych dzieci. Doświadczenie w mediacjach karnych, w sprawach nieletnich sprawców czynu zabronionego, sprawach gospodarczych, oświatowych i prawa pracy.

-

-

AGNIESZKA KRZEMIANOWSKA-OZGA

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Ukończyła podstawowe szkolenie z zakresu terapii systemowej, psychotraumatologii i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Od 2013 roku zrzeszona w Polskim Centrum Mediacji

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Specjalizuje się w obszarze mediacji rodzinnych i pracy z rodzinami w rozwodzie. Prowadzi procesy mediacyjne w ramach struktur Centrum Porozumień Prawnych.

-

-

ANNA ŁĘCKA-ŁAGODA

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne.

Ukończone kursy/ szkolenia z zakresu mediacji:
- 2009 Specjalistyczne Szkolenie z Mediacji Rodzinnych PCM Warszawa,
- Ateneum Studia Podyplomowe z Mediacji sądowych i pozasądowych.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych.

JACEK WAŁDOCH

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

Od 2011 roku pracownik dydaktyczno-naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Ukończył liczne kursy z zakresu mediacji cywilnych oraz karnych, a zdobytą wiedzę wykorzystuje podczas prowadzenia mediacji w Polskim Centrum Mediacji oddział Trójmiasto, z którym jest związany od 2014 roku.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych.

-

ANETA ZGIRSKA

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

-

Rodzaj prowadzonych mediacji:

-

-

-

MAŁGORZATA BETTIN-ŹRUBEK

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Z wykształcenia pedagog – absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza).

Z mediacją styczność ma od 2005 roku, kiedy to wraz z kuratorami okręgu gdańskiego odbyła szkolenie organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe Mediacje Sądowe i Pozasądowe w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Od września 2016 roku współpracuje z Polskim Centrum Mediacji oddział Trójmiasto.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych.

SŁAWOMIRA PASTUSZAK-NICEWICZ

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

-

Rodzaj prowadzonych mediacji:

-

-

-

ALEKSANDRA CIESZYŃSKA

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie:  inżynier geodeta, mgr prawa

Ukończone kursy/ szkolenia z zakresu mediacji:
- studia podyplomowe o specjalizacji Mediacje i negocjacje pracownicze, gospodarcze i cywilne na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni,
- szkolenie z mediacji w szkole na SWPS Uniwersytet humanistyczno-społeczny w Sopocie,
- konferencja „Mediacja w administracji” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w zakresie kontaktów społecznych, mediacje w administracji, mediacje w szkole, mediacje cywilne.

ELŻBIETA ZIĘBA

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: wyższe/administracja – Wydział Prawa i Administracji UG

Mediator - studia podyplomowe "Mediacje sądowe i pozasądowe" - Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ukończone kursy/ szkolenia z zakresu mediacji:
- „Sprawiedliwość naprawcza” - Marcin Gerwin, 
- „Ugody cywilne” - PCM O/Trójmiasto,
- „Mediacja w międzynarodowych sprawach spadkowych” - FOMENTO

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych, karnych i gospodarczych, mediacje rówieśnicze, szkolne i oświatowe.

HONORATA SĄDEL

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: magister prawa, magister zarządzania, mediator – podyplomowe studia „Mediacje sądowe i pozasądowe”

Ukończone kursy: Mediacje sądowe i pozasądowe; Negocjacje handlowe, Mediacje w sporach pracowniczych

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.

KRZYSZTOF ZIMNICKI

Mediator wpisany na listę stałych
mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne

Ukończone kursy/ szkolenia z zakresu mediacji:
- STUDIA PODYPLOMOWE "MEDIACJE I NEGOCJACJE GOSPODARCZE I PRACOWNICZE",
- SZKOLENIE "MEDIACJE SZKOLNE I RÓWIEŚNICZE"
- SZKOLENIE "MEDIACJE GOSPODARCZE DLA MEDIATORÓW" - zorganizowane przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Rodzaj prowadzonych mediacji:
- MEDIACJE GOSPODARCZE,
- MEDIACJE PRACOWNICZE,
- MEDIACJE CYWILNE,
- MEDIACJE KARNE,
- MEDIACJE RODZINNE,
- MEDIACJE SPORTOWE (zarówno w środowisku sportowym, jak i zagadnienia związane ze sportem profesjonalnym i amatorskim)
- MEDIACJE SZKOLNE,
- MEDIACJE WS NIELETNICH,
- MEDIACJE RÓWIEŚNICZE - pomiędzy dziećmi, młodzieżą,
- MEDIACJE SPOŁECZNE

WOJCIECH JANKOWSKI

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: wyższe prawnicze oraz filozoficzne, nauczyciel akademicki.

Ukończone kursy/ szkolenia z zakresu mediacji:
- szkolenie bazowe dla mediatorów organizowane przez PCM,
- szkolenie z mediacji karnych.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w zakresie spraw karnych i rodzinnych.

KATARZYNA CIESIELSKA

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

Mediator Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto. Z wykształcenia magister filozofii, socjolog i specjalista d/s HR. Ukończyła specjalistyczne szkolenia mediacyjne w sprawach pracowniczych sądowych i wewnątrz organizacji oraz z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, nieletnich, oświatowych i pracowniczych.

KATARZYNA MACKIEWICZ

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: wyższe (mgr) Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych

Ukończone kursy/ szkolenia z zakresu mediacji:
- studia podyplomowe „Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze” Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, 
- specjalistyczne szkolenia prowadzone przez trenerów Polskiego Centrum Mediacji z zakresu mediacji: w postępowaniu cywilnym i gospodarczym, z prawa pracy i mediacji w organizacji

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach pracowniczych i w organizacji.

MONIKA DORAWA

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: wyższe mgr Uniwersytet Gdański Transport i Logistyka.

Ukończone kursy/ szkolenia z zakresu mediacji:
- studia podyplomowe Mediacje pracownicze i gospodarcze,
- szkolenie: "Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze" Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego w Gdyni,
- Szkolenie specjalistyczne: Mediacje w postępowaniu cywilnym i gospodarczym; Z prawa pracy i mediacji w organizacji - PCM

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach pracowniczych i wewnątrz organizacji.

Zarząd Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto

Prezes

Katarzyna Stryjek

Wiceprezes

Agnieszka Iwaniuk

Członek zarządu

Andrzej Krajnik

Skarbnik

Irena Drawc-Ciftci

Sekretarz

Aneta Frankowska

Scroll To Top