Skip to content

Nasi mediatorzy

Nasi mediatorzy

KATARZYNA STRYJEK

Prezes zarządu PCM oddział Trójmiasto
Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Pedagog (resocjalizacja), doradca zawodowy; członek – założyciel Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce (obecnie Polskie Centrum Mediacji), Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Założyciel Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Od roku 1999 prowadzi mediacje w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu zabronionego oraz w sprawach cywilnych (mediacje rodzinne, administracyjno-gospodarcze, oświatowe, prawa pracy, itp.) oraz pozasądowe postępowania mediacyjne.

Zajmuje się również propagowaniem mediacji rówieśniczych w szkołach a także prowadzi szkolenia m. in. w zakresie mediacji jako sposobu zarządzania oraz rozwiązywania sporów. Prowadzi także zajęcia dotyczące procesu mediacji dla studentów uczelni trójmiejskich.

AGNIESZKA IWANIUK

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Adwokat; Mediator Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto; mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; uprawniony do przeprowadzania mediacji zarówno na zlecenie Sądu, jak i samych zainteresowanych.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Jako mediator specjalizuje się w mediacji w sprawach cywilnych, w mediacji w sprawach rodzinnych (w szczególności dot. stosunków między małżonkami i partnerami, spraw rozwodowych i separacyjnych, pochodzenia dziecka, kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi, kontaktów z dziećmi i finansowania ich podstawowych potrzeb, podziału majątku między małżonkami, spraw spadkowych), jak i w mediacji między podmiotami obrotu gospodarczego. Wspólnie z innymi członkami PCM oddział Trójmiasto prowadzi działalność edukacyjną oraz szkolenia z zakresu mediacji i komunikacji dla pracowników oświaty, Policji i pomocy społecznej. Jako adwokat prowadzi kancelarię: www.adwokatiwaniuk.pl. Posługuje się językami: francuskim i rosyjskim.

IRENA DRAWC-CIFTCI

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

mgr. Pedagog rodziny (familiolog) – Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Mediator sądowy i pozasądowy- Studia Podyplomowe Ateneum Gdańsk.

Mediator, absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych "Mediacje sądowe i pozasądowe" w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku. Od roku 2011 członek Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto, pełni funkcję skarbnika.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych: rozwodowych, około rozwodowych, majątkowych, spadkowych jak i gospodarczych, karnych, oświatowych i sąsiedzkich. Najbliższa jednak jest jej specyfika mediacji dotyczących stosunków między małżonkami i partnerami, spraw rozwodowych i separacyjnych. Dodatkowo posługuje się językiem angielskim i tureckim.

ANETA FRANKOWSKA

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Od 2012 roku związana z Polskim Centrum Mediacji, od 2016 roku członek zarządu PCM O/Trójmiasto - sekretarz.

Wykształcenie:
-Uniwersytet Mikołaja Kopernika - mgr archeologii
-Uniwersytet Gdański - mgr prawa
-Politechnika Gdańska - Podyplomowe Studium Pedagogiczne.
Ponadto:
-szkolenia w Polskim Centrum Mediacji
-aktywne uczestnictwo w Akademii Familijnej (inicjatywa ogólnopolska, pomysł hiszpański).

Swoją wiedzę prawniczą szlifowała obsługując podmioty gospodarcze zarówno polskie jak i zagraniczne. Ma także doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

ANDRZEJ KRAJNIK

Członek zarządu trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji.

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent studiów w zakresie organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Szkoły Wyższej Ateneum na kierunku Nauki o rodzinie, w specjalności: Kurator i mediacje rodzinne oraz studiów podyplomowych w specjalności Mediacje sądowe i pozasądowe.

Mediator z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Specjalista w obszarze mediacji terapeutycznej.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

W ramach struktur Centrum Porozumień Prawnych prowadzi procesy mediacyjne w sprawach rodzinnych i rozwodowych jako ekspert w Zespole Mediatorów.

KRZYSZTOF LIPKA

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w specjalności pedagog społeczny i opiekuńczo-wychowawczy. Ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczną Ateneum w specjalności mediacje sądowe i pozasądowe. Od 2012 roku zrzeszony w trójmiejskim oddziale Polskiego Centrum Mediacji.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi procesy mediacyjne – szczególnie w sprawach rodzinnych i związanych z problematyką rozwodową. Prowadzi procesy mediacyjne w ramach struktur Centrum Porozumień Prawnych.

-

-

SŁAWOMIRA PASTUSZAK-NICEWICZ

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

-

Rodzaj prowadzonych mediacji:

-

-

-

AGNIESZKA KRZEMIANOWSKA-OZGA

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Ukończyła podstawowe szkolenie z zakresu terapii systemowej, psychotraumatologii i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Od 2013 roku zrzeszona w Polskim Centrum Mediacji

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Specjalizuje się w obszarze mediacji rodzinnych i pracy z rodzinami w rozwodzie. Prowadzi procesy mediacyjne w ramach struktur Centrum Porozumień Prawnych.

-

-

ANNA ŁĘCKA-ŁAGODA

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne.

Ukończone kursy/ szkolenia z zakresu mediacji:
- 2009 Specjalistyczne Szkolenie z Mediacji Rodzinnych PCM Warszawa,
- Ateneum Studia Podyplomowe z Mediacji sądowych i pozasądowych.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych.

MARIUSZ SAGAN

Mediator wpisany na listę stałych
mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne i techniczne

Mediator z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim w branży finansowej (banki, firmy windykacyjne); interim menedżer.

Ukończone szkolenia PCM z zakresu mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Możliwość prowadzenia mediacji w języku angielskim.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje karne, cywilne, gospodarcze oraz rodzinne, w języku polskim i angielskim.

KRZYSZTOF ZIMNICKI

Mediator wpisany na listę stałych
mediatorów
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne

Ukończone kursy/ szkolenia z zakresu mediacji:
- STUDIA PODYPLOMOWE "MEDIACJE I NEGOCJACJE GOSPODARCZE I PRACOWNICZE",
- SZKOLENIE "MEDIACJE SZKOLNE I RÓWIEŚNICZE"
- SZKOLENIE "MEDIACJE GOSPODARCZE DLA MEDIATORÓW" - zorganizowane przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Rodzaj prowadzonych mediacji:
- MEDIACJE GOSPODARCZE,
- MEDIACJE PRACOWNICZE,
- MEDIACJE CYWILNE,
- MEDIACJE KARNE,
- MEDIACJE RODZINNE,
- MEDIACJE SPORTOWE (zarówno w środowisku sportowym, jak i zagadnienia związane ze sportem profesjonalnym i amatorskim)
- MEDIACJE SZKOLNE,
- MEDIACJE WS NIELETNICH,
- MEDIACJE RÓWIEŚNICZE - pomiędzy dziećmi, młodzieżą,
- MEDIACJE SPOŁECZNE

WOJCIECH JANKOWSKI

Członek trójmiejskiego oddziału
Polskiego Centrum Mediacji

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie: wyższe prawnicze oraz filozoficzne, nauczyciel akademicki.

Ukończone kursy/ szkolenia z zakresu mediacji:
- szkolenie bazowe dla mediatorów organizowane przez PCM,
- szkolenie z mediacji karnych.

Rodzaj prowadzonych mediacji:

Prowadzi mediacje w zakresie spraw karnych i rodzinnych.

Zarząd Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto

Prezes

Katarzyna Stryjek

Wiceprezes

Irena Drawc-Ciftci

Członek zarządu

Andrzej Krajnik

Skarbnik

Joanna Rajczyk

Sekretarz

Aneta Frankowska

Scroll To Top