O naszych mediatorach

Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto są przeszkoleni zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r.w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto posiadają kwalifikacje do prowadzenia mediacji cywilnych – ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych, gospodarczych oraz mediacji oświatowych.

Postępowania mediacyjne, prowadzone w Polskim Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto odbywają się zgodnie ze „Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora” uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Wszyscy nasi mediatorzy są stałymi mediatorami w sprawach cywilnych, wpisanymi na listę Sądu Okręgowego w Gdańsku (www.gdansk.so.gov.pl/index.php/informacje/mediatorzy.html). Część naszych mediatorów posiada również uprawnienia do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich.

Od roku 2010 jesteśmy również ośrodkiem mediacyjnym rekomendowanym przez Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (www.smr.org.pl) co oznacza, że ośrodek nasz spełnia wymagania określone przez „Standardy prowadzenia ośrodka mediacyjnego rekomendowanego przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych” a nasi mediatorzy prowadzą mediacje zgodnie ze standardami prowadzenia mediacji rodzinnej Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.