Renata Gromko

Wykształcenie

Pedagog, terapeuta- Studia Wyższe Uniwersytet Gdański, Mediator sądowy i pozasądowy- Studia Podyplomowe Ateneum Gdańsk

Doświadczenie zawodowe

Wieloletni  pedagog, terapeuta, doświadczenie w pracy z młodzieżą. Trener i popularyzator mediacji rówieśniczych  w szkole. Trener mediatorów szkolnych w projektach międzynarodowych.

Doświadczenie w mediacji

Mediator absolwent pierwszej  edycji studiów podyplomowych „ Mediacje sądowe i pozasądowe w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku. Od roku 2011 członek Polskiego Centrum Mediacji w Sopocie. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych dotyczących  rozwodów,  separacji , ustaleń kontaktów z dziećmi, zabezpieczeń finansowych dzieci i.t.p Doświadczenie w mediacjach karnych , w sprawach nieletnich sprawców czynu zabronionego, sprawach gospodarczych, oświatowych i prawa pracy.