Małgorzata Bettin-Źrubek

e-mail: bettinka8@wp.pl

Z wykształcenia pedagog – absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza).

Początkowo pracowała w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 15 w Gdańsku.Od 1995  roku zatrudniona w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich jako kurator sądowy, obecnie kurator specjalista.

Z mediacją styczność ma od 2005 roku, kiedy to wraz z kuratorami okręgu gdańskiego odbyła szkolenie organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe Mediacje Sądowe i Pozasądowe w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Od września 2016 roku współpracuje z Polskim Centrum Mediacji o/Trójmiasto, gdzie odbyła także staż mediatorski i obecnie jest Mediatorem w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych.

Mężatka, mama dwóch pełnoletnich córek, którym nadal poświęca wiele czasu i uwagi. Interesuje ją literatura, teatr, historia Gdańska, a także problemy społeczne – ich przyczyna, analiza
i poszukiwanie skutecznych sposobów na ich rozwiązanie.