Krzysztof Lipka

Mediator z wieloletnią praktyką pedagogiczną. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w specjalności pedagog społeczny i opiekuńczo-wychowawczy. Ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczną Ateneum w specjalności mediacje sądowe i pozasądowe.

Prowadzi procesy mediacyjne – szczególnie w sprawach rodzinnych i związanych z problematyką rozwodową. Od 2012 roku zrzeszony w trójmiejskim oddziale Polskiego Centrum Mediacji.

W ramach struktur Centrum Porozumień Prawnych prowadzi procesy mediacyjne.