Jacek Wałdoch

e-mail: jacw@op.pl

Od 2011 roku pracownik dydaktyczno-naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Ukończył liczne kursy z zakresu mediacji cywilnych oraz karnych, a zdobytą wiedzę wykorzystuje podczas prowadzenia mediacji
w Polskim Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto, z którym jest związany od 2014 roku.

Interesuje się historią – szczególnie XX-leciem międzywojennym.

Wolny czas poświęca rodzinie, przyjaciołom oraz hodowli krewetek słodkowodnych.