Iwaniuk Agnieszka

email: Agnieszka.Iwaniuk@AdwokatDlaLudzi.pl

mediator Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Sopocie; mediator na liście stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku; mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; uprawniony do przeprowadzania mediacji zarówno na zlecenie Sądu, jak i samych zainteresowanych.

 

Jako mediator specjalizuje się w mediacji w sprawach cywilnych, w mediacji w sprawach rodzinnych (w szczególności dot. stosunków między małżonkami i partnerami, spraw rozwodowych i separacyjnych, pochodzenia dziecka, kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi, kontaktów z dziećmi i finansowania ich podstawowych potrzeb, podziału majątku między małżonkami, spraw spadkowych), jak i w mediacji między podmiotami obrotu gospodarczego. Wspólnie z innymi członkami PCM Oddział w Sopocie prowadzi działalność edukacyjną oraz szkolenia z zakresu mediacji i komunikacji dla pracowników oświaty, Policji i pomocy społecznej.

Jako adwokat prowadzi kancelarię AdwokatDlaLudzi.pl

Interesuje się szeroko rozumianymi stosunkami międzyludzkimi, a także historią, literaturą, muzyką, malarstwem i polityką, posługuje się językami: francuskim i rosyjskim.