Irena Drawc-Ciftci

Wykształcenie:

mgr. Pedagog rodziny (familiolog) – Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Mediator sądowy i pozasądowy- Studia Podyplomowe Ateneum Gdańsk.

Doświadczenie w mediacji

Mediator absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych „ Mediacje sądowe i pozasądowe w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku. Od roku 2011 członek Polskiego Centrum Mediacji w Sopocie. Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych: rozwodowych, około rozwodowych, majątkowych, spadkowych jak i gospodarczych, karnych, oświatowych i sąsiedzkich. Najbliższa jednak jest jej specyfika mediacji dotyczących stosunków między małżonkami i partnerami, spraw rozwodowych i separacyjnych. Interesuje się zagadnieniami rodzinnymi, rodziną w sytuacji kryzysu, separacji i rozwodu, a także literaturą dotyczącą powyższych zagadnień. Dodatkowo posługuje się językiem angielskim i tureckim.

Członek Zarządu PCM o/Sopot, pełni funkcję skarbnika.