Agnieszka Krzemianowska-Ozga

Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła podstawowe szkolenie z zakresu terapii systemowej, psychotraumatologii i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu psychologii dziecka i rodziny. Od 2013 roku zrzeszona w Polskim Centrum Mediacji, gdzie prowadzi postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych. Od 3 lat aktywnie uczestniczy w realizacji projektów i programów związanych z mediacjami rówieśniczymi.

Specjalizuje się w obszarze mediacji rodzinnych i pracy z rodzinami w rozwodzie. Aktualnie w trakcie szkolenia na trenera mediacji oświatowych.

W ramach struktur Centrum Porozumień Prawnych prowadzi procesy mediacyjne.