Mediacje społeczne

Mediacja społeczna pomaga w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy kilkoma podmiotami i osobami zaangażowanymi w konflikt.

Mediacja społeczna sprawdza się w sporach powstałych między:

  • wykonawcą a zleceniodawcą,

  • urzędnikami a przedstawicielami lokalnych społeczności,

  • instytucjami samorządu gospodarczego,

  • członkami stowarzyszeń,

  • spółdzielniami,

  • mieszkańcami a wspólnotami mieszkaniowymi,

  • inwestorami a społecznością lokalną,

  • organizacjami pozarządowymi,

  • stowarzyszeniami,

  • fundacjami.

Mediacja w Polskim Centrum Mediacji jest prowadzona przez dwóch bezstronnych, neutralnych mediatorów, których akceptują obie strony.

Mediator pomaga stronom poszukać możliwe do zrealizowania rozwiązania.  Kieruje procesem negocjacji w warunkach współpracy i  porozumienia.

Mediator prowadząc mediacje kieruje się zasadami mediacji. W naszym oddziale szczególnie dbamy o komfort stron w czasie sesji mediacyjnych, zapewniamy im bezpieczeństwo i poufność.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz znajomości technik mediacyjnych pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla uczestników mediacji optymalne i satysfakcjonujące.

Mediatorzy prowadzący mediacje społeczne pomagają skonfliktowanym stronom w ustaleniu ich potrzeb i interesów. Umiejętność moderowania spotkania daje możliwość każdej ze stron na wypowiedzenie się i przedstawienie swojego punktu widzenia. Podpisana ugoda, w wyniku zakończonej mediacji społecznej, jest przestrzenią do dalszej współpracy przy obopólnej satysfakcji z efektów mediacji.

Każda mediacja jest poufna.