Mediacje sąsiedzkie

Mediacja sąsiedzka pomaga w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy osobami mieszkającymi w bliskim lub dalszym sąsiedztwie, będacych w pewnej wzajemnej zależności i zaangażowanymi w konflikt.

Mediacja sąsiedzka sprawdza się w sporach powstałych w wyniku:

  • zalania lub uszkodzenia mienia,
  • nie przestrzegania zasad zachowania czystości,
  • nie przestrzegania zasad zachowania spokoju i ciszy,
  • konfliktu spowodowanego zachowaniem udomowionych zwierząt,
  • nie przestrzeganiem zasad kultury osobistej,

 

Mediacja w Polskim Centrum Mediacji jest prowadzona przez dwóch bezstronnych, neutralnych mediatorów, których akceptują obie strony.

Mediator pomaga stronom poszukać możliwe do zrealizowania rozwiązania.  Kieruje procesem negocjacji w warunkach współpracy i  porozumienia.

Mediator prowadząc mediacje kieruje się zasadami mediacji. W naszym oddziale szczególnie dbamy o komfort stron w czasie sesji mediacyjnych, zapewniamy im bezpieczeństwo i poufność.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz znajomości technik mediacyjnych pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla uczestników mediacji optymalne i satysfakcjonujące.

Mediatorzy prowadzący mediacje sąsiedzkie pomagają skonfliktowanym stronom w ustaleniu ich potrzeb i interesów. Umiejętność moderowania spotkania daje możliwość każdej ze stron na wypowiedzenie się i przedstawienie swojego punktu widzenia. Podpisana ugoda, w wyniku zakończonej mediacji sąsiedzkiej, jest przestrzenią do dalszej współpracy przy obopólnej satysfakcji z efektów mediacji. Wspaniale jest znów wracać do domu i widzieć uśmiechnięte twarze sąsiadów.

Każda mediacja jest poufna.