Mediacje rówieśnicze

Mediacja rówieśnicza to alternatywna forma rozwiązywania konfliktów, jakie są nieuniknione w szkołach. Rolę mediatora pełni wówczas rówieśnik, uczeń specjalnie przygotowany do prowadzenia mediacji rówieśniczych pod opieką merytoryczną nauczyciela.

Mediacje rówieśnicze pomagają w sytuacji konfliktu między uczniami spowodowanymi:

  • przezywaniem,
  • nadawaniem obraźliwych przydomków,
  • etykietowaniem kolegów i koleżanek,
  • niesprawiedliwym traktowaniem młodszych uczniów,
  • prześmiewaniem ze względu na swoje ubranie,
  • prześmiewaniem ze względu na gadżety lub ich brak,
  • odrzuceniem tj. nie dopuszczeniem do grupy,
  • molestowaniem w formie komentowania dziewcząt i tego jak się rozwijają,
  • zamieszczaniem wulgarnych napisów na tablicy czy ścianach,
  • zamieszczaniem kompromitujących materiałów na portalach społecznościowych.

W relacji uczeń-uczeń dochodzi do licznych konfliktów, krótkie przerwy między lekcjami nie gwarantują wystarczającego czasu na wyjaśnienie konfliktów. Mediacja rówieśnicza daje przestrzeń na rozmowę pełną szacunku i zrozumienia dla obu stron. Młodzi ludzie  – szkolni mediatorzy, uczą się procesu mediacji by propagować w szkołach taką metodę rozwiązywania konfliktów.