Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna to proces rozwiązywania konfliktów rodzinnych, najczęściej związanych z rozwodem lub separacją, ale także inne spory pomiędzy członkami rodzin.

Mediacja rodzinna jest oparta na rozmowie usprawniającej komunikację pomiędzy stronami.

Mediacje rodzinne pomagają w rozwiązaniu konfliktów pomiędzy:

  • rodziną zastępczą i adopcyjną,
  • partnerami w stałym związku,
  • rozstającymi się małżonkami,
  • dziadkami a wnukami,
  • rodzicami a dziećmi,
  • rodzeństwem, kuzynostwem i wujostwem
  • całymi rodzinami,
  • synową, teściową, teściem,
  • zięciem, teściową, teściem.

 

Mediacja w Polskim Centrum Mediacji jest prowadzona przez dwóch bezstronnych, neutralnych mediatorów, których akceptują obie strony.

Mediator rodzinny pomaga stronom poszukać możliwe do zrealizowania rozwiązania.  Kieruje procesem negocjacji w warunkach współpracy i  porozumienia.

Mediator rodzinny prowadząc mediacje kieruje się zasadami mediacji. W naszym oddziale szczególnie dbamy o komfort stron w czasie sesji mediacyjnych, zapewniamy im bezpieczeństwo i poufność.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz znajomości technik mediacyjnych pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla uczestników mediacji optymalne i satysfakcjonujące.

Mediacja rodzinna ma pomóc stronom, które znalazły się w konflikcie, osiągnąć dobrowolne i korzystnie rozwiązanie konfliktu. Efektem mediacji jest wzajemne zrozumienie i wypracowanie satysfakcjonującej ugody.

Mediacja rodzinna to wyraz troski o dzieci i wola rodziców do przygotowania jak najlepszego planu opieki rodzicielskiej.

Sesje mediacyjne trwają zazwyczaj ok półtorej godziny. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny, zazwyczaj potrzebne są od dwóch do pięciu sesji mediacyjnych.

Po zawarciu ugody mediacyjnej i złożeniu wniosku o jej zatwierdzenie mediator przesyła ją, wraz z protokołem z przebiegu postępowania mediacyjnego, do właściwego sądu. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego.

Każda mediacja jest poufna.