Mediacje pracownicze

Mediacja pracownicza jest procesem zmierzającym do rozwiązania problemów, jakie powstają w chwili załamania relacji pracowniczych. Mediacja stwarza przestrzeń do porozumienia się bez kierowania kroków do sądu pracy.Mediacja pracownicza odbywa się w szacunku do każdej ze stron konfliktu, dając każdej stronie tyle samo czasu na przedstawienie swojego punktu widzenia i przedstawienie możliwości rozwiązania powstałego sporu.

Mediacje pracownicze pomagają w sytuacji :

 • zachwiania się hierarchii w miejscu pracy,
 •  zaburzenia relacji między pracownikami,
 • konfliktu w zarządzie,
 • nieporozumień w kadrze zarządzającej i menedżerskiej,
 • napływających skarg klientów i kontrahentów,
 • konfliktów w zespole pracowników,
 • wybuchu niezadowolenia zbiorowego,
 • kryzysu finansowego przedsiębiorstwa,
 • planowanych zwolnień grupowych,
 • zagrożenia zamknięcia przedsiębiorstwa,
 • kryzysu spowodowanego wypadkiem w miejscu pracy.

 

Mediacja w Polskim Centrum Mediacji jest prowadzona przez dwóch bezstronnych, neutralnych mediatorów, których akceptują obie strony.

Mediator pomaga stronom poszukać możliwe do zrealizowania rozwiązania.  Kieruje procesem negocjacji w warunkach współpracy i  porozumienia.

Mediator prowadząc mediacje kieruje się zasadami mediacji. W naszym oddziale szczególnie dbamy o komfort stron w czasie sesji mediacyjnych, zapewniamy im bezpieczeństwo i poufność.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz znajomości technik mediacyjnych pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla uczestników mediacji optymalne i satysfakcjonujące.

Mediacja pracownicza jest dobrowolnym i poufnym procesem, który zachęca jej uczestników do szukania  możliwych rozwiązań prowadzących do satysfakcjonującego porozumienia.

Mediacja stwarza pracownikom jak i pracodawcom możliwości do wykazania się samodzielnością i odpowiedzialnością za przedstawione propozycje rozwiązania sporu. Mediator motywuje skonfliktowane strony do podejmowania działań zmierzających do indywidualnego rozwiązania trudnych sytuacji w miejscu pracy.

Niskie koszty mediacji  i profesjonalizm mediatorów, wpływają na sposób rozstrzygania sporów a tym samym zwiększają efektywność pracy przedsiębiorstwa. Pozasądowe rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie wpływa również na kulturę miejsca pracy.

Do mediacji pracowniczej skierowane mogą zostać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Każda mediacja jest poufna.Mediacja pracownicza jest procesem zmierzającym do rozwiązania problemów, jakie powstają w chwili załamania relacji pracowniczych. Mediacja stwarza przestrzeń do porozumienia się bez kierowania kroków do sądu pracy.

Mediacja pracownicza odbywa się w szacunku do każdej ze stron konfliktu, dając każdej stronie tyle samo czasu na przedstawienie swojego punktu widzenia i przedstawienie możliwości rozwiązania powstałego sporu.

Mediacje pracownicze pomagają w sytuacji :

 • zachwiania się hierarchii w miejscu pracy,
 •  zaburzenia relacji między pracownikami,
 • konfliktu w zarządzie,
 • nieporozumień w kadrze zarządzającej i menedżerskiej,
 • napływających skarg klientów i kontrahentów,
 • konfliktów w zespole pracowników,
 • wybuchu niezadowolenia zbiorowego,
 • kryzysu finansowego przedsiębiorstwa,
 • planowanych zwolnień grupowych,
 • zagrożenia zamknięcia przedsiębiorstwa,
 • kryzysu spowodowanego wypadkiem w miejscu pracy.

 

Mediacja w Polskim Centrum Mediacji jest prowadzona przez dwóch bezstronnych, neutralnych mediatorów, których akceptują obie strony.

Mediator pomaga stronom poszukać możliwe do zrealizowania rozwiązania.  Kieruje procesem negocjacji w warunkach współpracy i  porozumienia.

Mediator prowadząc mediacje kieruje się zasadami mediacji. W naszym oddziale szczególnie dbamy o komfort stron w czasie sesji mediacyjnych, zapewniamy im bezpieczeństwo i poufność.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz znajomości technik mediacyjnych pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla uczestników mediacji optymalne i satysfakcjonujące.

Mediacja pracownicza jest dobrowolnym i poufnym procesem, który zachęca jej uczestników do szukania  możliwych rozwiązań prowadzących do satysfakcjonującego porozumienia.

Mediacja stwarza pracownikom jak i pracodawcom możliwości do wykazania się samodzielnością i odpowiedzialnością za przedstawione propozycje rozwiązania sporu. Mediator motywuje skonfliktowane strony do podejmowania działań zmierzających do indywidualnego rozwiązania trudnych sytuacji w miejscu pracy.

Niskie koszty mediacji  i profesjonalizm mediatorów, wpływają na sposób rozstrzygania sporów a tym samym zwiększają efektywność pracy przedsiębiorstwa. Pozasądowe rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie wpływa również na kulturę miejsca pracy.

Do mediacji pracowniczej skierowane mogą zostać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Każda mediacja jest poufna.