Mediacje oświatowe

Mediacja oświatowa jest procesem zmierzającym do rozwiązania problemów, jakie powstają w chwili załamania relacji w środowisku nauczycielskim. Mediacja stwarza przestrzeń do porozumienia się bez kierowania kroków do sądu.
Mediacja oświatowaa odbywa się w szacunku do każdej ze stron konfliktu, dając każdej stronie tyle samo czasu na przedstawienie swojego punktu widzenia i przedstawienie możliwości rozwiązania powstałego sporu.

Mediacje oświatowe pomagają w sytuacji :

 • konflitu między placówką oświatową a jednostką ją nadzorującą,
 • ukrytej dyskryminacji jednego ucznia lub nauczyciela,
 • otwartej wojny z rodzicami uczniów,
 • zachwiania się hierarchii w miejscu pracy,
 •  zaburzenia relacji między nauczycielami,
 • konfliktu w dyrekcji,
 • nieporozumień w kadrze zarządzającej i uczącej,
 • napływających skarg uczniów i rodziców,
 • konfliktów w zespole nauczycielskim,
 • wybuchu niezadowolenia zbiorowego,
 • kryzysu finansowego placówki oświatowej,
 • planowanych zwolnień grupowych,
 • zagrożenia zmniejszenia ilości etatów,
 • kryzysu spowodowanego wypadkiem w szkole,
 • przejawów agrecji w kontaktach między uczniami – nauczycielami.

 

Mediacja w Polskim Centrum Mediacji jest prowadzona przez dwóch bezstronnych, neutralnych mediatorów, których akceptują obie strony.

Mediator pomaga stronom poszukać możliwe do zrealizowania rozwiązania.  Kieruje procesem negocjacji w warunkach współpracy i  porozumienia.

Mediator prowadząc mediacje kieruje się zasadami mediacji. W naszym oddziale szczególnie dbamy o komfort stron w czasie sesji mediacyjnych, zapewniamy im bezpieczeństwo i poufność.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz znajomości technik mediacyjnych pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla uczestników mediacji optymalne i satysfakcjonujące.

Mediacja oświatowa jest dobrowolnym i poufnym procesem, który zachęca jej uczestników do szukania  możliwych rozwiązań prowadzących do satysfakcjonującego porozumienia.

Mediacja stwarza nauczycielom, rodzicom i ich dzieciom możliwości do wykazania się samodzielnością i odpowiedzialnością za przedstawione propozycje rozwiązania sporu. Mediator motywuje skonfliktowane strony do podejmowania działań zmierzających do indywidualnego rozwiązania trudnych sytuacji w miejscu pracy.

Pozasądowe rozwiązywanie konfliktów w placówce oświatowej wpływa na kulturę miejsca nauki jak i na samych jej uczniów i ich rodziców.

Do mediacji oświatowej skierowane mogą zostać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Każda mediacja jest poufna.