Mediacje gospodarcze

Mediacja gospodarcza dzięki obowiązującej w niej poufności pozwala na bezpieczne mówienie o sprawach istotnych dla firmy, takich jak tajemnice handlowe i reputacja zawodowa.

Do mediacji gospodarczej mogą zostać skierowane następujące spory:

 • o zapłatę,
 • w sprawach budowlanych,
 • między przedsiębiorcami,
 • między właścicielami firm,
 • między zleceniodawcami a podwykonawcami,
 • o naruszenie praw autorskich oraz patentowych,
 • o naruszenie znaków towarowych,
 • dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów handlowych,
 • wewnątrz menedżerskiej kadry zarządzającej,
 • wynikające ze stosunków handlowych podczas prowadzenia działalności gospodarczej,
 • między podmiotami prywatnymi a placówkami rzadowymi.

 

Mediacja gospodarcza to postępowanie tańsze i szybsze od postępowania sądowego.

Mediacja gospodarcza pozwala na utrzymanie dobrych relacji biznesowych w przyszłości.

 

Mediacja w Polskim Centrum Mediacji jest prowadzona przez dwóch bezstronnych, neutralnych mediatorów, których akceptują obie strony.

Mediator pomaga stronom poszukać możliwe do zrealizowania rozwiązania.  Kieruje procesem negocjacji w warunkach współpracy i  porozumienia.

Mediator prowadząc mediacje kieruje się zasadami mediacji. W naszym oddziale szczególnie dbamy o komfort stron w czasie sesji mediacyjnych, zapewniamy im bezpieczeństwo i poufność.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz znajomości technik mediacyjnych pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla uczestników mediacji optymalne i satysfakcjonujące.

Mediacja daje możliwość na otwartych wypowiedzi i nie rujnuje wzajemnego zaufania przedsiębiorców.

Przedsiębiorca korzystający z mediacji gospodarczej unika negatywnych skutków długotrwałęgo procesu sądowego. Mediacja gospodarcza umożliwia zachowanie wiarygodności u partnerów biznesowych oraz utrzymać dobre imię firmy.

Podpisanie ugody, kończącej spór, pozwala na utrzymanie efektywności biznesowej i dotychczasowej współpracy na zadawalającym obie strony poziomie.

Do mediacji gospodarczej skierowane mogą zostać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Każda mediacja jest poufna.