Skip to content

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Polskie Centrum Mediacji oddział Trójmiasto

Siedziba PCM/miejsce, gdzie odbywają się mediacje

Polskie Centrum Mediacji oddział Trójmiasto zaprasza klientów do odbycia mediacji w dwóch, dogodnych lokalizacjach:

  1. ul. Piastowska 89, 80-363 Gdańsk
  2. ul. Boh. Getta Warszawskiego 15/6, Gdańsk
  3. Plac św. Grzegorza 5, 83-110 Tczew

Więcej...

Adres do korespondencji

UP Gdańsk 5 Stary Rynek Oliwski 18
80-305 Gdańsk, skr. poczt. 21

Dane Stowarzyszenia

Polskie Centrum Mediacji oddział Trójmiasto
NIP 585-142-12-01
Konto bankowe PKO nr 66 1020 1853 0000 9402 0090 8533
ul. Piastowska 89, 80-363 Gdańsk

Kontakt

Telefon kontaktowy: 661 618 804
E-mail: pcmtrojmiasto@gmail.com

W sprawach pracowniczych zapytania prosimy kierować na: pcm.pracownicze@gmail.com

Scroll To Top