Skip to content

Konferencja „Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole”

Dnia 10 grudnia 2015 roku w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się konferencja poświęcona tematyce mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów w szkole. Serdecznie zapraszamy do udziału, który może poszerzyć naszą wiedzę w tym jakże ważnym temacie.

 

Poniżej szczegółowy program konferencji.

10:00 – 10:30
Otwarcie konferencji
Wystąpienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej, Prezesa
Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Pomorskiego Wicekuratora Oświaty

10:30 – 12:00
Mediacja w oświacie – instytucja, metoda, narzędzie komunikacyjne
mgr Katarzyna Stryjek – mediator, Prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Trójmiasto,
Kierownik Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej

12:00 – 12:30
PRZERWA

12:30 – 13:00
Sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich a mediacja
SSO Ewa Ważny – Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wiceprezes Stowarzyszenia
Sędziów Rodzinnych w Polsce

13:00 – 13:15
Współpraca kuratora sądowego ze szkołą w wykonywaniu środków wychowawczych
Krzysztof Stasiak – Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

13:15 – 13:45
Psychologiczne aspekty mediacji
dr Magdalena Błażek – pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego,
biegły sądowy, mediator, Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

13:45 – 14:15
Zastosowanie mediacji w kontekście wychowania i edukacji
mgr Iwona Klein – Dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33
w Gdańsku

14:15
Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Scroll To Top