Cennik

Ważny od 1 lipca 2012 r.

MEDIACJE CYWILNE

MAJĄTKOWE

1 %

wartości przedmiotu sporu

nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł + zwrot kosztów mediatora, nie mniej niż 50 zł (koszty rozmów telefonicznych, zapoznania się z aktami sprawy, itp.)

W SPRAWACH O PRAWA NIEMAJĄTKOWE

(np: sprawy rodzinne)

150 zł

 

100 zł

– pierwsza sesja

 

– za każdą kolejną sesję,

łącznie nie więcej, niż 450 zł
oraz koszty postępowania *)

koszty postępowania

Dojazd
Koszty wynajmu pomieszczenia mediacyjnego
Koszty korespondecji

wg kilometrówki 
 
nie więcej niż 70 zł za spotkanie 
 
nie wiecej niż 30 zł.

MEDIACJE CYWILNE PRYWATNE

100 zł

Przyjęcie wniosku o mediację

MAJĄTKOWE

1 %

wartości przedmiotu sporu

nie mniej niż 300 zł za sesję mediacyjną

W SPRAWACH O PRAWA NIEMAJĄTKOWE

(np: sprawy rodzinne)

150 zł

 

300 zł

 

Spotkanie indywidualne

 

Spotkanie wspólne

sesja mediacyjna do 1,5 godziny

MEDIACJE SĄDOWE KARNE

SPRAWY KARNE

120 zł + 20 zł

Ryczałt wypłacany przez sąd

SPRAWY NIELETNICH

187,38 zł

Ryczałt wypłacany przez sąd

WAŻNE!!!

W sprawach, w których strony do mediacji skierował sąd, koszty mediacji wchodzą w skład kosztów procesu. W takim przypadku w razie zawarcia ugody przed mediatorem, koszty mediacji znoszą się wzajemnie, chyba że strony postanowiły inaczej.

Jeżeli w toku sprawy zawarto ugodę przed mediatorem, następuje ZWROT POWODOWI ¾ UISZCZONEGO WPISU.