Strona główna

Polskie Centrum Mediacji Trójmiasto, uprzednio PCM w Sopocie, jest Oddziałem Polskiego Centrum Mediacji działającego już od ponad 12 lat  – początkowo jako Zespół do Spraw Wprowadzania Mediacji w Polsce od roku 2000 – a już 7 lat – jako Polskie Centrum Mediacji. W całej Polsce w oddziałach PCM przeprowadzono do tej pory ponad 9000 mediacji.

Nasza historia zaczyna się w chwili, gdy w 1992 r. grupa pracowników ówczesnego Biura Interwencji Senatu oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat, na zaproszenie niemieckiej Fundacji H. Bőll’a, wyjechała do Kolonii. Tam zapoznała się z działalnością niemieckich ośrodków mediacji, zajmujących się szczególnie nieletnimi sprawcami czynu karalnego. Uzyskane w Niemczech informacje stanowiły zaczyn powstania Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce, który oficjalnie został powołany w grudniu 1995 roku i afiliowany przy Stowarzyszeniu Penitencjarnym Patronat.

Najważniejszym, choć nie jedynym celem w pracach Zespołu było wprowadzenie mediacji jako instytucji prawnej do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po pięciu latach działalności, zamykając bardzo ważny etap w wytyczaniu szlaków dla pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, (zawierania ugody i zadośćuczynienia ofierze przestępstwa), członkowie Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce rozszerzyli zakres działalności mediacyjnej, powołując Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji.

Oddział PCM Trójmiasto istnieje od 2006 roku,
początkowo jako PCM Oddział Sopot.

 

CO NAS MOTYWUJE

Mediacja ma szeroki wymiar pedagogiczny i społeczny, jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Jesteśmy przekonani, że mediacja może odciążyć system prawa, od wielu drobnych spraw, które trafiają do sądu w wyniku nieświadomości stron i nieumiejętności porozumienia. Jesteśmy przekonani, że mediacja jest w stanie wspomóc sądy na wielu etapach postępowania. Tam gdzie kontakt stron, wzajemne wysłuchanie i zrozumienie może konflikt znacznie złagodzić i w wielu aspektach rozwiązać.

 

 STYL PRACY

Polskie Centrum Mediacji od początku istnienia korzysta z wypracowanych w krajach zachodnich standardów mediacji. Standardów zaakceptowanych przez Unię Europejską i promowaną w wielu swoich rekomendacjach. Te standardy dotyczą nie tylko procesu szkolenia mediatora, również sposobu prowadzenia mediacji.

W każdym postępowaniu mediacyjnym bierze udział dwóch mediatorów. Do stowarzyszenia przyjmowani są absolwenci takich kierunków jak: psychologia, pedagogika i prawo.

 

 KIM JESTEŚMY

W chwili obecnej stowarzyszenie zrzesza 14 stałych mediatorów, 5 stażystów i 2 wolontariuszy, pomagających w obsłudze biura. Prowadzimy mediacje z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. Gdańsk, Sopot i Gdynia to główne obszary naszej działalności, ale prowadzimy mediacje również na terenie całego województwa pomorskiego. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje. W ostatnim roku nasi mediatorzy wzięli udział w szkoleniu z mediacji rodzinnej, gospodarczej i transformatywnej.

Od roku 2010 jesteśmy również ośrodkiem mediacyjnym rekomendowanym przez Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Oprócz mediacji prowadzimy działalność szkoleniową i promocyjną.

W roku 2008 przeprowadzono szkolenie dla pracowników Policji, MOPS oraz dla nauczycieli i dyrektorów szkół. W naszym oddziale odbywali praktyki studenci wydziału nauk społecznych oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zorganizowaliśmy konferencję naukową pt. „PEDAGOGICZNY WYMIAR MEDIACJI” na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale nauk społecznych.

Wzięliśmy udział w prezentacji badań Centrum Mediacji Partners pt. „Jak Polacy się kłócą?” i przygotowaliśmy w tym celu w Gdańsku w szkole wyższej ATENEUM, spotkanie pod hasłem DOBRA ROZMOWA = DOBRA RODZINA. Podejmowaliśmy szereg drobnych akcji promocyjnych skierowanych do społeczności lokalnej.

Od 1 listopada 2015 roku działamy pod nazwą Polskie Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto.